Mülteci Barakası

Topraklarından koparılan Filistinlilerin, mülteci olarak yerleştirildikleri yeni yerlerindeki derme-çatma mekânlarının duvarlarına, yurtlarında yaşadıkları evlerinin anahtarını astıklarını biliyoruz. Bu anahtarlar, hem geri dönme umudunun, hem de bir insanlık dramının simgesidir.

21. yüzyılın yaşadığımız günlerine gelinceye kadar milyonlarca insan; politik, etnik, dinsel nedenlerle çıkan çatışmaların ve savaşların; doğaya yapılan olumsuz müdahalelerin ve denetimsiz endüstri üretimlerinin yol açtığı çevre felaketlerinin sonucunda, doğdukları, yerleştikleri toprakları terketmek zorunda kalıyor ve bazen de kendi yurdunun sınırları içinde mülteci oluyor.

Dünyanın farklı coğrafyalarında; Asya'dan Avustralya'ya, Afrika'dan Orta-Doğu'ya, Avrupa'dan Amerika'ya, topraklarını zorla terkeden, anılarını zamanın labirentlerinde yitiren, yeni mekânlarında varolma mücadelesi veren milyonlarca insanla dayanışmaya bir çağrı olarak, bir anahtar da biz asalım.

Bu çağrıyı benimsiyorsanız; kendi evinizin anahtarını bir mülteci barakasının duvarına asıyormuşcasına, lütfen boş bir anahtara tıklayınız.

Palestinian people, cut off from their lands, are known to hang the keys of the houses they left back in their homelands on the walls of the shanty cabins in refugee camps. These keys somehow stand for a desperate hope for return as well as an agonizing human tragedy. To this day in the 21st century, millions of people have been urged to leave the lands they belong to or sometimes they have become refugees within the borders of their own country as a result of conflicts and wars triggered by political, ethnic and religious clashes and environmental disasters caused by reckless human interventions into nature and rampant industrial production.

Let’s all hang yet another key on the wall as a call for solidarity with millions who have been driven out of their homelands, who have lost their memories in the labyrinths of time, who have strived to survive in a totally strange new world in different parts of the earth from Asia to Australia, Africa to Middle East, Europe to Americas. If you hear this call loud and clear, please click on a key as if you are hanging your own key on the wall of a refugee cabin.

Anahtar Sayısı/Number of Keys:    67
Duvar Sayısı/Number of Walls:    2